Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm

Tin Tức Văn bản hướng dẫn
VB HD Dieu chinh noi dung day hoc cua Bo GD (12/08/2013 9:35:42 SA )
Tải văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD tại :http://gialam.edu.vn/uploads/VB HD Dieu chinh noi dung day hoc cua Bo GD.rar
Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 (09/07/2013 1:58:59 CH )
Dạy học theo nội dung chương trình lớp 1 (chủ yếu là dạy tập viết và tính toán) cho trẻ em tuổi mẫu giáo (sau đây gọi là dạy học trước chương trình lớp 1), xảy ra ở một số địa phương, đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm