Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm

Tin Tức Thi tuyển sinh
Ngày 28/6, 21.543 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT (20/02/2012 2:55:33 CH )
Ngày 28-6, 21.543 thí sinh trong tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Kỳ thi được tổ chức làm 2 đợt: đợt 1 diễn ra trong ngày 28/6 và sáng 29/6; đợt 2, từ chiều 29/6 đến chiều 30/6. Thí sinh dự thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Sinh học. Môn Toán và Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút, điểm thi được nhân hệ số 2; môn Sinh học thời gian làm bài 60 phút, điểm thi nhân hệ số 1.
Thông báo số 02 về việc tổ chức Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV-2011 (10/12/2011 2:55:04 CH )
Tiếp theo Thông báo Số: 996/TB-BGDĐT ngày 30/9/2011, để công tác chuẩn bị Đại hội đạt hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung sau:

Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm