Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm

Tin Tức Bộ GD&ĐT
Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 (09/07/2013 1:58:59 CH )
Dạy học theo nội dung chương trình lớp 1 (chủ yếu là dạy tập viết và tính toán) cho trẻ em tuổi mẫu giáo (sau đây gọi là dạy học trước chương trình lớp 1), xảy ra ở một số địa phương, đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm