Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm

Tin Tức Bộ cài QLT
QLTHI dùng để xét TN (13/05/2016 4:23:07 CH )
QLTHI dùng để xét TN
Bộ cài QLT (17/09/2014 8:54:35 SA )
Download Part1 và Part2 vào cùng một thư mục sau đó giải nén Part1 sẽ được bộ cài QLTHI

Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm