024 3827 6332 pgd-gialam@hanoiedu.vn
Khối Mầm Non

I) Tổ trưởng

          - Họ và tên: Nguyễn Thị Lợi

          - Ngày sinh: 17/11/1963

          - Công việc phụ trách: Phụ trách giáo dục cấp MN

          - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

          - Điện thoại di động: 0988112670

          - Địa chỉ Email: 

II/  Các tổ viên

1/ 

                    - Họ và tên: Đỗ Diễm Huyền

                    - Ngày sinh: 16/11/1976

                    - Công việc phụ trách: Phụ trách quy chế, hỗ trợ GD, Y tế, Chữ thập đỏ, Thường trực khuyến học

                    - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

                    - Điện thoại di động: 0973115998

                    - Địa chỉ Email: dodiemhuyen@hanoiedu.vn

2/ 

                    - Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Phương

                    - Ngày sinh: 13/02/1977

                    - Công việc phụ trách: Công tác nuôi dưỡng, thống kê, PCGD

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0971362468

                    - Địa chỉ Email: phuongdth-gl@hanoiedu.vn

Chuyên đề bậc học Mầm Non

Đăng ngày: 14/03/2018
Ngày 13,14 tháng 3 năm 2018, bậc học Mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm tổ chức chuyên đề " Lĩnh vực phát triển nhận thức " tại trường MN Kim Sơn và " Lĩnh vực phát triển âm nhạc " tại trường MN Phù Đổng.