024 3827 6332 pgd-gialam@hanoiedu.vn
Hình ảnh

Hoạt động thi giáo viên giỏi năm học 2017-2018

Ảnh các hoạt động ngày 20-11

Ảnh ngày hội văn hóa thể thao ngành giáo dục huyện Gia Lâm

Hoạt động giáo dục cộng đồng

Hình ảnh một số hoạt động khác