Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm

THÔNG BÁO
Quy định về việc cấp bản sao, đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

UBND HUYỆN GIA LÂM

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

Số: 173 / GD&ĐT

Vv: Cấp bản sao, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

 

 

 

  Kính gửi:    - Các trường trung học cơ sở.

                      - Các TTGDTX thuộc Huyện.

 

 

Thực hiện công văn số 9382/SGD&ĐT-QLT ngày 30/11/2011 của Sở Giáo dục&Đào tạo Hà Nội về việc: cấp bản sao, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THCS theo Quy chế hiện hành;

Để giúp các bậc phụ huynh và học sinh giải quyết yêu cầu được nhanh gọn, đúng qui định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện yêu cầu các nhà trường phổ biến thật cụ thể qui trình giải quyết, thủ tục  hồ sơ  và hướng dẫn để phụ huynh và học sinh thực hiện tốt. Cụ thể:

A.   THỜI GIAN TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT:  thứ 5 hàng tuần

            

B.   ĐỊA ĐIỂM:  Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Gia Lâm

C.   HỒ SƠ:

I- Cấp bản sao bằng tốt nghiệp

    1. Đơn xin cấp bản sao ( theo mẫu BM751-01/QLKĐ);

    2. Ảnh cỡ 3 cm x 4 cm ( cùng loại với ảnh dán trên đơn );

   3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photo)

II- Chỉnh sửa nội dung ghi tên bằng tốt nghiệp

    1. Đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng ( theo mẫu BM751-01/QLKĐ);

    2. Bằng tốt nghiệp;

    3. Giấy khai sinh bản chính ( kèm theo 01 bản photocopy);

    4. Học bạ bản chính của cấp học( kèm 01 bản photocopy);

    5. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

          Ghi chú:

* Đối với trường hợp người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật phải có Quyết định cải chính hộ tịch của UBND cấp quận, huyện ( kèm theo 01 bản sao công chứng );

* Đối với những học sinh bị mất học bạ có thể thay thế bằng “Bản sao” hoặc các xác nhận tương đương.

                       III- Bổ sung ảnh vào bằng:

1.     Giấy giới thiệu hoặc đơn có xác nhận của nhà trường

                              2. Ảnh cỡ 3 cm x 4 cm ( mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh có đóng dấu xác nhận của nhà trường );

       3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

 D. LỆ PHÍ:

    Thu lệ phí căn cứ theo thông báo số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thu kinh phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.

 

 

               TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                                                            ( Đã ký)

- Như trên / để thực hiện;

- Lưu

 

                                                                                                      Hoàng Việt Cường

Các tin khác
Thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HUYỆN GIA LÂM
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức cơ quan Phòng Giáo dục&Đào tạo

Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm