Kiến tập chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ
Kiến tập chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ"

19/5/2023 14:48

Kiến tập chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ" - phát huy hiệu quả các hoạt động đạt giải cao trong Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi ...

Hoạt động steam

29/12/2021 0:0

ĐỀ TÀI: ĐAN NONG MỐT GV: NGUYỄN THỊ KIM OANH

Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm

Ðịa chỉ: Số 3 đường Thuận An, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Tel: 024 3827 6332 - Fax: 024 3827 6332
Website: gialam.hanoi.vn - Email: pgd-gialam@hanoiedu.vn

152