Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản Phòng GD&ĐT 20-10-2022
2 Hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản Sở GD&ĐT 20-10-2022
3 Hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản bộ GD&ĐT 20-10-2022
4 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản Phòng GD&ĐT 14-07-2020
5 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, qui chế thi, tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD, UBND cấp huyện, xã

(Tải File đính kèm)

 Văn bản Sở GD&ĐT 22-04-2020
6 Các văn bản chỉ đạo phòng chống Virus Corona

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

 Văn bản bộ GD&ĐT 31-01-2020
7 Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh

(Tải File đính kèm)

1705Văn bản Sở GD&ĐT 11-06-2018
8 Công bố kết quả cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017-2018"

(Tải File đính kèm)

973Văn bản Sở GD&ĐT 11-06-2018
9 Tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2018

(Tải File đính kèm)

 Văn bản Sở GD&ĐT 11-06-2018
10 Ngày 31 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2220/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg. Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo, Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để theo dõi, thực hiện

(Tải File đính kèm)

2220/BGDĐT-GDCTHSSV Văn bản bộ GD&ĐT 11-06-2018
11 V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

(Tải File đính kèm)

 Văn bản bộ GD&ĐT 11-06-2018
12 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018

(Tải File đính kèm)

2126 /QĐ-BGDĐT Văn bản bộ GD&ĐT 11-06-2018
13 Báo cáo định kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 đối với các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn Thành phố.

(Tải File đính kèm)

1994/SGDĐT-GDTX-CNVăn bản Sở GD&ĐT 11-06-2018
14 Thông báo các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại TT 03/2014/TT-BTTTT.

(Tải File đính kèm)

2030/SGDĐT-GDTX-CNVăn bản Sở GD&ĐT 11-06-2018
15 Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thay thế Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010. Nội dung cụ thể của văn bản xin xem trong tệp đính kèm.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản Sở GD&ĐT 11-06-2018
12

Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm

Ðịa chỉ: Số 3 đường Thuận An, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Tel: 024 3827 6332 - Fax: 024 3827 6332
Website: gialam.hanoi.vn - Email: pgd-gialam@hanoiedu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích